Nhà cung cấp xanh phải phối hợp đủ 5 lĩnh vực

–  BĐS Công nghiệp: Phát triển các sản phẩm BĐS công nghiệp hướng tới hài hòa với môi trường, cảnh quan thiên nhiên.

–  Tư vấn, thiết kế, xây dựng nhà xưởng: Áp dụng các công nghệ, vật liệu xây dựng thân thiện  với môi trường.

– Dây truyền sản xuất xanh: Tư vấn, cung ứng dây chuyền sản xuất hướng tới TKNL và khả năng tuần hoàn sản xuất.

– Nguyên liệu đầu vào xanh: Tư vấn, cung ứng nguyên liệu sản xuất đầu vào hướng tới tiết kiệm chi phí tiêu hao và thân thiện môi trường.

– Hệ thống vận hành sản xuất xanh: Tư vấn, cung ứng các giải pháp,  công nghệ vận hành hướng tới TKNL, tái sử dụng, tuần hòa, thân thiện môi trường.

Nhà cung cấp xanh

circle-raw

BĐS công nghiệp

circle-raw

Hệ thống vận hành

circle-raw

Nguyên liệu đầu vào

circle-raw

Dây chuyền sản xuất

circle-raw

Tư vấn thiết kế, xây dựng nhà máy

Đối tác BĐS công nghiệp

Công ty ABC
www.abc.com.vn

Công ty ABC
www.abc.com.vn

Đối tác BĐS công nghiệp

Công ty ABC
www.abc.com.vn

Công ty ABC
www.abc.com.vn

Đối tác BĐS công nghiệp

Công ty ABC
www.abc.com.vn

Công ty ABC
www.abc.com.vn

Đối tác BĐS công nghiệp

Công ty ABC
www.abc.com.vn

Công ty ABC
www.abc.com.vn